หลอดรูปไข่ 30 มม. - ผู้ผลิตโรงงานผู้จำหน่ายจากประเทศจีน