Video

  • Hội thảo Xinfly

    Hội thảo Xinfly

    Giới thiệu về ống mỹ phẩm Xinfly Yangzhou Xinfly là công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại ống mỹ phẩm, được sử dụng chủ yếu trong bao bì mỹ phẩm, bao bì thực phẩm, bao bì dược phẩm, bao bì vật tư khách sạn, người ...
    Đọc thêm